Naša misija:
Tehnologija koja služi ljudima i životnoj sredini

Servis/Podrška

Prijavite se za vaš godišnji servis

Kako se sezona grejanja bliži kraju, idealno je vreme da obezbedite da vaš sistem grejanja dobije sveobuhvatni godišnji servis. Na kraju krajeva, imaćete korist kroz niže troškove kao rezultat ekonomične potrošnje energenta, ako sistem grejanja radi u najboljem redu.

Prema važećim tehničkim uputstvima za sprečavanje požara u sistemima automatskog sagorevanja drva (TRVB H 118), sistemi grejanja moraju se redovno pregledati, servisirati i proveravati od strane stručnjaka, a u zavisnosti od snage kotla.

Gilles servisna služba

Ostvarite popust od 30€!

Ako istaknete reklamni znak GILLES na vidnom mestu, dobićete popust od 30 € na godišnji iznos servisa.

Kontaktirajte nas

Imajte na umu da može postojati period čekanja.

Preporučujemo da vaš račun za servis sačuvate na sigurnom mestu! Tokom inspekcije zaštite od požara, račun pruža dokaz da je vaš sistem grejanja ispravno servisiran i da ga na zahtev morate pokazati inspektoru.

Rezervni i potrošni delovi koji su zamenjeni kao deo usluge, kao i potrebni radni sati, nisu uključeni u fiksnu naknadu za uslugu servisa i bice fakturisani odvojeno. Molimo vas proverite da li je kotao i dimnjak očišcen pre pregleda, jer taj zadatak nije deo nadležnosti servisnog tehničara.