Solarni paneli

Efikasni vakumski i pločasti solarni kolektori

Hargassner je potpisao saradnju sa kompanijom Thermosolar 2020. godine. Thermosolar je jedan od najiskusnijih proizvođača solarne opreme – sa više od 40 godina iskustva u solarnoj tehnologiji.

Hargassnerov kotao na biomasu i solarni kolektor Thermosolar-a savršena su kombinacija za efikasno grejanje – ekološki prihvatljivi i 100% CO2-neutralni.

Solarni kolektori pružaju toplotu domaćinstvima, apsorbujući sunčevu energiju i pretvarajući je u toplotu. Tada se toplota odvodi u akumulator, gde se koristi za zagrevanje vode, ili za podršku sistema grejanja uopšte.

Solarni kolektori su uvek namenjeni da budu dodatni deo instalacije, pored već postojećeg sistema grejanja.

Vrhunski solarni nizovi: prednosti