Horizontalni pločasti kolektor TS 330 M visokih performansi

Horizontalna instalacija ovog kolektora omogućava da se postojeći krovni prostori koriste na najbolji mogući način, a da se ne ugrožavaju uobičajeni kvalitet i performanse koji se očekuju od solarnih termo kolektora.

Ovaj kolektor se sastoji od kompaktnog, duboko izrađenog korita od legure,aluminijuma i magnezijuma debljine 0,8 mm i pričvršćenog na lim zaštitnog stakla okvirom od eloksiranog aluminijuma. Apsorber na celoj površini obložen je pažljivo odabranom legurom aluminijumskog oksida i povezan sa unutrašnjom vijugavom cevi pomoću posebne tehnologije izrade. Prirubnički priključci bez lema duž kratkih stranica osiguravaju da je apsorber u mogućnosti da se brzo i sigurno poveže sa solarnim krugom. Može se uzastopno povezati do 5 ovih kolektora.