Akumulacioni rezervoar tople vode TANK SP

Dostupni od 350 do 5.000 litara

Savršeno uklapanje u sve detalje za Hargassner-ovu kontrolu i hidrauličke šeme. Posebna prednost je drugi plašt lima za povratni vod koji omogućava najefikasnije korišćenje akumulatora. Integrisani priključak senzora garantuje tačno pozicioniranje senzora u zavisnosti od kotla kako bi se optimizovali svi kontrolni procesi.

Prednosti

Svi Hargassner akumulatori su opremljeni sa 2 odvojene linije priključaka za povezivanje postavljene na 90 °, svaka sa 4 priključne čaure i mogu se lako paralelno koristiti. Pored toga, nudimo položaj za ugradnju od 45 ° – što znači da se akumulatori mogu postaviti jedan pored drugog – najniži prostorni zahtevi. Nudimo visokokvalitetnu izolaciju od flisa (bez FCKV) 100 mm / 120 mm i stabilnim sivim tvrdim pokrivačem.