Sistem punjenja drvnom sečkom

Horizontalni sistem punjenja sa centrifugalnom pločom

Za optimalno punjenje velikih podrumskih prostorija do 5×5 m.

Vrlo je jednostavno sa novom centrifugalnom pločom. Sečka se puni do plafona. Sa dva integrisana indikatora nivoa, sladište se može napuniti brzo i jednostavno do 90% popunjenosti (indikator prvog nivoa), a zatim se može isprazniti usipni koš (indikator drugog nivoa).