Akumulacioni bojler za toplu sanitarnu vodu i solar HSP 1 + 2

Dostupni od 825 do 1.500 litara

Akumulacioni bojler HSP 1 + 2 je savršeno usklađen sa upravljačkim i hidrauličkim šemama hargassnera. Pored dru-gog plašta lima za povratni vod, priključaka senzora i zagrevanja tople sanitarne potrošne vode, akumulator uključuje vrlo efikasan solarni izmenjivač toplote.

Prednosti