Akumulacioni bojleri tople vode VS 300 + 500

VS 300 + 500

Ovi bojleri za toplu vodu odlikuju se optimizovanim, dimenzionisanim grejnim površinama i posebno su razvijeni za kombinaciju sa sistemima grejanja na biomasu Hargassner. Solarni akumulacioni bojleri za toplu vodu VS 300-S i 500-S takođe imaju drugi izmenjivač toplote sa glatkim cevima za solarni rad.

Prednosti