Kotlovi na sečku

Inovativno grejanje drvnom sečkom​

Kotlovi na drvnu sečku Hargassner omogućavaju CO2 neutralno i energetski efikasno grejanje – jednim od najjeftinijih goriva. Nivoi efikasnosti od 95%, energetska oznaka A++ i nivoi performansi do 2000 kW govore sami za sebe.

Sa našim inteligentnim sistemima za skladištenje drvne sečke, Hargassner takođe nudi prilagodljiva rešenja skladištenja, kao i za efikasno loženje kotlova.