KWK sistemi za proizvodnju struje

Kombinovana toplotna i električna energija (KWK)

Koncept snabdevanja energijom budućnosti se brzo menja i predstavlja nam nove izazove.

Prednosti

Apsolutni svestrani sistem grejanja na biomasu: Kombinovana toplotna i električna energija (KWK) – toplota i električna energija proizvode se samo jednim uređajem.

I sve to sa drvetom kao energentom – ekološki prihvatljivim i istovremeno visoko efikasnim. U konkurenciji obnovljivih izvora energije kao što su energija sunca i vetra, visoko efikasna kogeneracija na biomasu daje važan doprinos stabilnom i ekološki prihvatljivom snabdevanju energijom.

Mala elektrana koja decentralizovano proizvodi toplotnu i električnu energiju idealno je rešenje za sve koji žele dugoročno da smanje troškove energije i žele da se distanciraju od daljeg povećanja cena struje. Sa svojim novim KWK 60/20, Hargassner nudi zanimljivo rešenje za srednji opseg proizvodnje. Koncept KWK iz Hargassnera na drva idealno je rešenje za ekološki prihvatljivo snabdevanje energijom, posebno za preduzeća, javne zgrade i operatere lokalnih grejnih mreža.

Podaci i video