Automatski sistem punjenja drvnom sečkom

Sa promenljivim uglom transportera

Pored već postojećih Hargassnerovih sistema za punjenje, sada postoje sistemi sa usipnim košem, ugaonim pogonom i promenljivim nagibom transportera.

Sa horizontalnim postavljanjem transportera, omogućava se optimalno punjenje podruma, bez obzira da li je ukopan ili postavljen u nivou tla. To znači da se prostor za skladištenje može optimalno koristiti i maksimalno popuniti. Kada se postavi na nivou tla, moguće je potpuno ukloniti usipni koš i puž.

Kosi transporter je pogodan za jednoetažne i višespratne objekte.

Dužina transportera je moguća do 8 metara.