Majur – osnovna škola

Školske 2020/2021 godine u Osnovnoj školi „Majur“ u Majuru, puštena je u rad kotlarnica na biomasu. Postrojenje ima mogućnost proširenja, na susedne objekete, javne namene, poput objekta Predškolske ustanove i Doma kulture, odnosno prostorija mesne zajednice Majur. Potpuno automatizovana koltlarnica na drvnu sečku greje sve učionice kao fiskulturnu salu.